علمی آموزشی خبری فیزیک

با سلام ! با توجه به شروع ترم جدید برای شما دانش آموزان عزیز دبیرستان و پیش دانشگاهی یک سری مطالب کمک درسی گذاشتم امیدوارم که مورد استفاده ی شما قرار گیرد

موج های مکانیکی

الکتريسيته جاري

کار و انرژی

نوشته شده توسط سرگروه در ساعت 10:49 | لینک  |